Hoe beeldschermen kinderen veranderen in psychotische junkies
Dr. Nicholas Kardaras

Susan* kocht haar 6-jarige zoon John een iPad toen hij in de eerste klas zat. "Ik dacht: 'Waarom zou ik hem dit soort dingen niet laten ontdekken?' "vertelde ze me tijdens een therapie sessie. John's school was begonnen met het gebruik van iPad’s bij steeds jongere kinderen - en zijn technologieleraar was opgetogen over de educatieve voordelen - dus wilde Susan doen wat het beste was voor de jongen die van lezen en honkballen hield.

Ze begon John verschillende educatieve spellen op zijn iPad te laten spelen. Uiteindelijk, ontdekte hij Minecraft, waarvan de technologiedocent haar verzekerde dat het "zoiets was als elektronische Lego”. "Herinnerend hoeveel plezier ze zelf had als kind bouwend met Lego, liet Susan haar zoon hele middagen ‘Minecraften’. Toch kon Susan niet ontkennen dat ze veranderingen in John zag. Hij begon steeds meer gefocust te raken op zijn spel en zijn interesse in honkbal en lezen te verliezen. Ondertussen weigerde hij zijn klusjes te doen. Sommige ochtenden werd hij wakker en vertelde hij haar dat hij de kubusvormen van Minecraft in zijn dromen kon zien.

Hoewel dat haar zorgen baarde, dacht ze dat haar zoon gewoon een actieve verbeeldingskracht vertoonde. Naarmate zijn gedrag verslechterde, probeerde ze het spel weg te nemen, maar John kreeg driftbuien. Zijn uitbarstingen waren zo ernstig dat ze toegaf, steeds rationaliserend dat "het educatief is".

We weten nu dat iPads, smartphones en Xbox-en een soort digitale drug zijn. Recent onderzoek naar hersenafbeeldingen laat zien dat ze de frontale cortex van de hersenen beïnvloeden - die het uitvoerende functioneren bestuurt, inclusief de impulscontrole - op precies dezelfde manier waarop cocaïne dat doet. Technologie is zo opwindend dat het de dopamine niveaus - de ‘feel good’ neurotransmitter die het meest betrokken is bij de verslavingsdynamiek – net zoveel verhoogt als seks.

Dit verslavende effect is waarom Dr. Peter Whybrow, directeur neurowetenschappen aan de UCLA, roept dat schermen "elektronische cocaïne" zijn en Chinese onderzoekers noemen ze "Digitale Heroïne”. In feite, Dr. Andrew Doan, het hoofd van het verslavingsonderzoek voor het Pentagon en de Amerikaanse marine - die onderzoek deed naar verslaving aan videogames - noemt video spellen en schermtechnologieën "Digital pharmakeia" (pharmakeia is Grieks voor drugs).

 

Originele tekst:

It’s ‘digital heroin’: How screens turn kids into psychotic junkies

• By Dr. Nicholas Kardaras 

• August 27, 2016 | 7:54pm 

• Susan* bought her 6-year-old son John an iPad when he was in first grade. “I
  thought, ‘Why not let him get a jump on things?’ ”she told me during a therapy
  session. John’s school had begun using the devices with younger and younger
  grades — and his technology teacher had raved about their educational benefits —
  so Susan wanted to do what was best for her boy who loved reading and playing
  baseball. 

• She started letting John play different educational games on his iPad. Eventually,
  he discovered Minecraft, which the technology teacher assured her was “just like
  electronic Lego.” Remembering how much fun she had as a child building and
  playing with the interlocking plastic blocks, Susan let her son Minecraft his
  afternoons away. Still, Susan couldn’t deny she was seeing changes in John. He
  started getting more and  more focused on his game and losing interest in baseball
  and reading while refusing to do his chores. Some mornings he would wake up and
  tell her that he could see the cube shapes in his dreams. 

• Although that concerned her, she thought her son might just be exhibiting an active 
  imagination. As his behavior continued to deteriorate, she tried to take the game
  away but John threw temper tantrums. His outbursts were so severe that she gave
  in, still rationalizing to herself over and over again that “it’s educational.” 

• We now know that those iPads, smartphones and Xboxes are a form of digital drug.
  Recent brain imaging research is showing that they affect the brain’s frontal cortex -
  which controls executive functioning, including impulse control - in exactly the same
  way that cocaine does. Technology is so hyper-arousing that it raises dopamine
  levels - the feel good neurotransmitter most involved in the addiction dynamic - as
  much as sex.

• This addictive effect is why Dr. Peter Whybrow, director of neuroscience at UCLA,
  calls screens “electronic cocaine” and Chinese researchers call them “Digital
  Heroin.” In fact, Dr. Andrew Doan, the head of addiction research for the Pentagon
  and the US Navy - Who has been researching video game addiction - calls video
  games and screen technologies “ Digital pharmakeia” (Greek for drug).