Mag iedereen zich zomaar Chiropractor noemen?

In Nederland is het beroep van Chiropractor onbeschermd.

Voordat je naar een Chiropractor gaat is het daarom van belang om te bekijken of de behandelaar is aangesloten bij een van verenigingen voor Chiropractie in Nederland, de Dutch Chiropractic Federation (DCF) of de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA). Dit garandeert je een afgestudeerde Chiropractor, die zich “Doctor of Chiropractic” mag noemen en verhoogt de kans op verzekeringsvergoeding. Een gediplomeerd Chiropractor heeft een universitaire opleiding van ca. 5 jaar gevolgd. Daarnaast wordt er binnen de opleiding voor Chiropractie ook uitgebreid aandacht besteed aan de praktijk. In Nederland heeft iedere Chiropractor minimaal een jaar stage gelopen bij een ervaren Chiropractor alvorens voor zichzelf te kunnen beginnen. Een ontzettend belangrijk aspect van de opleiding is het ontwikkelen van analytisch vermogen, waarmee de Chiropractor naar klachten kijkt om vervolgens een behandelplan op te stellen. Om een licentie te kunnen behouden is iedere Chiropractor verplicht jaarlijks een aantal studiepunten te behalen. Dit kan alleen bij gecrediteerde opleidingen, waarvan is vastgesteld dat ze iets bijdragen aan de gezondheid van cliënten/patiënten.